brokenheart

24 teksty – auto­rem jest bro­kenheart.

Zab­ra­no mi całe szczęście. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 kwietnia 2012, 01:03

Wolę mil­czeć wiedząc, że mam rację, niż pro­wadzić niepot­rzebną dys­kusję udo­wad­niając to. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 kwietnia 2012, 21:50

Nie do­ceniamy te­go, co ma­my. A gdy to stra­cimy, do­piero docenimy. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 kwietnia 2012, 18:49

Ktoś mu­si um­rzeć, żeby ktoś mógł żyć. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 kwietnia 2012, 13:53

Może i młoda ciałem, ale sta­ra duszą. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 marca 2012, 13:01

Waga

Miłości..
Za mało.
Każdy gram ważny.
Każdy gram na wagę złota.
Zazdrości..
Za dużo.
Każdy człowiek prze­pełniony Nią..
Po brzegi. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 13 marca 2012, 19:17

Nie ma ideałów. Są tyl­ko ludzie dążący do niemożliwego. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 12 marca 2012, 23:48

Dwa słowa, a tak og­romne znaczenie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 marca 2012, 20:39

Życie przy­nosi wiele nies­podzianek. Jedną z Nich jes­teś Ty 

myśl
zebrała 10 fiszek • 9 marca 2012, 20:41

Próba oszu­kania miłości zaw­sze kończy się niepowodzeniem 

myśl
zebrała 5 fiszek • 27 lutego 2012, 16:31

brokenheart

Zapraszam serdecznie do śledzenia mojego profilu ;] ~brokenheart (Nadia)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

brokenheart

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność